ഇന്ത്യയിലെ ഡി മാക്‌സ് ക്യാബുകള്‍ക്ക് ലിമിറ്റഡ് പിരിയഡ് ‘ഡി സെര്‍വ്’ ഓഫറുമായി ഇസൂസു

Wednesday, September 5, 2018

കൊച്ചി:  ഇന്ത്യയിലെ ഡിമാക്‌സ് റഗുലര്‍ മോഡല്‍ ക്യാബുകള്‍ക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി മെയിന്റനന്‍സ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന ഡി സെര്‍വ് ഓഫര്‍ ഇസൂസു മോട്ടോര്‍സ് ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിച്ചു. സെപ്തംബര്‍ ഒക്ടോബര്‍ 2018 മാസങ്ങളില്‍ വാഹനം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കാണ് അധിക ചിലവില്ലാതെ ഡി സെര്‍വ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ സാധിക്കുക.

മൂന്നു വര്‍ഷത്തെക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ 100000 കിലോ മീറ്റര്‍ (ഏതാണോ ആദ്യം) സൗജന്യ പരിപാലനം- ഇതില്‍ പിഎംഎസ് പാര്‍ട്‌സ്, ലുബ്രികന്റ് ലേബര്‍ കോസ്റ്റ്‌സ്, ചില തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വാഹനാപകടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകള്‍ ഈ സ്‌കീം വഴി പരിഹരിച്ചു നല്‍കുന്നതല്ല.

*ഓഫര്‍ 2018 ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ മാത്രം. ഡി സെര്‍വ് ഓഫറിനെ പറ്റിയുള്ള കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇസൂസു ഡീലര്‍ഷിപ്പുകള്‍ വഴി അറിയുവാന്‍ സാധിക്കും.

×