പൂന്തോട്ടത്തിനൊപ്പം ഒരു പുല്‍ത്തകിടി

മുറ്റത്തൊരു പൂന്തോട്ടമുള്ളവരുടെയെല്ലാം ആഗ്രഹമാണ് പൂന്തോട്ടത്തിനൊപ്പം ഒരു പുല്‍ത്തകിടി. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പുല്‍ത്തകിടി നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് വീട്ടുമുറ്റത്ത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തിരെഞ്ഞുടുക്കുകയാണ് ആദ്യം. പുല്ലിന് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കേണ്ടതിനാല്‍ തുറസ്സായ...

വീട്ടില്‍ത്തന്നെ നല്ല മല്ലിയില കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം

മല്ലിയില ഇന്ന് മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.  വീട്ടില്‍ത്തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മല്ലിയില കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല പരന്ന നാല് ഇഞ്ച് ആഴമെങ്കിലുമുള്ള ദ്വാരമിട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേകള്, ഗ്രോബാഗ്, ചട്ടി, ചാക്ക് ...

പച്ചക്കറി കൃഷിചെയ്യുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ..

പച്ചക്കറി കൃഷിയില്‍ തടം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും അടിവളം ചേര്‍ക്കുന്നതിലും ഒരല്പം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ചെടികളുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്പാദനക്ഷമതയും ഉറപ്പിക്കാം . തടമെടുക്കുമ്പോള്‍ കുറഞ്ഞത് അര മീറ്ററെങ്കിലും ചുറ്റളവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം...

IRIS
×