20 മിനിറ്റിലെ ഒറ്റ ചാര്‍ജിങ്ങില്‍ 500 കി.മീറ്റര്‍ ! ഇലക്ട്രിക്‌ കാറുകള്‍ ലോകവിപണിയില്‍ മാറ്റത്തിന്‍റെ ശംഖൊലിയാകും. ജനറല്‍ മോട്ടേഴ്‌സും ഫോക്സ് വാഗനും ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലേയ്ക്ക്

ഒറ്റത്തവണ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ 321 കി.മീറ്റര്‍ മുതല്‍ മുകളിലോട്ടുള്ള റേഞ്ചുകളില്‍ വാഹനം ലഭ്യമാകും. വാഹനം സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ചെയ്ത്

കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിറങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും ഇനിയില്ല. സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കും യൂണിഫോം

ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് ഇനിമുതല്‍ യൂണിഫോംIRIS
×