കുട്ടികള്‍ക്കായി ‘അരുണാചല്‍ നാടോടിക്കഥകള്‍’

ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക നാടോടിക്കഥകളും പരിശോധിച്ചാല്‍ അവ തമ്മില്‍ അസാധാരണമായ സാമ്യം കാണാവുന്നതാണ്. നാടിനും ഭാഷക്കും വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് ഇവയില്‍ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാത്രം. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നാടോടിക്കഥകള്‍...

ആഞ്ജലീനാ ആന്‍ ജോര്‍ജ്ജിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ ..

ഇന്ന് (10 - 2 - 2017) രണ്ടാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആഞ്ജലീനാ ആന്‍ ജോര്‍ജ്ജിന് (Angelina Ann George) ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നു..

IRIS
×