കുട്ടികളെ ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ബീര്‍ബലിന്റെ കൗശലങ്ങള്‍

ഗുണപാഠം നിറഞ്ഞതും അവസരോചിതമായ നയതന്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടും പ്രശ്‌നപരിഹാരങ്ങളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് ബീര്‍ബല്‍ കഥകള്‍. 

ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ കുട്ടിക്കഥകള്‍ വായിക്കാം

സഹായം ഒരു കച്ചവടക്കാരന് ഒരു കുതിരയും ഒരു കഴുതയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരം മുഴുവന്‍ കഴുത ചുമക്കും. കുതിര മടിയനായതിനാല്‍ ഭാരമൊന്നും ചുമക്കാതെ സന്തോഷവാനായാണ് ചന്തയില്‍നിന്നും മടങ്ങുക. 

ആഞ്ജലീനാ ആന്‍ ജോര്‍ജ്ജിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ ..

ഇന്ന് (10 - 2 - 2017) രണ്ടാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആഞ്ജലീനാ ആന്‍ ജോര്‍ജ്ജിന് (Angelina Ann George) ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നു..

സംസ്ഥാന ബാല ചിത്ര രചനാ മത്സരം

മലർവാടി, ടീൻ ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബാല ചിത്ര രചനാ മത്സരം നൂർ മഹൽ മേപ്പറമ്പിൽ നടന്നു. IRIS
×