മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും തമ്മിലും ടോയോട്ടയും നിസാനും തമ്മിലും കൊക്കക്കോളയു൦ പെപ്സിയും തമ്മിലുമുള്ള അഡ്ജസ്റ്റുമെന്റുകള്‍ മലയാളിക്ക് പാഠമാകട്ടെ !! ഹര്‍ത്താല്‍ വിളയാട്ടം നടത്തിയവര്‍ ലക്ഷ്യം വച്ചത് ‘കത്വ’ എന്ന...

എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ആരൊക്കെ കോമ്പ്രമൈസ് കളിച്ചാലും കളിപ്പിച്ചാലും ആരൊക്കെ ഹർത്താൽ നടത്തിയാലും നടത്തിച്ചാലും ഇത്തരം വിഷവിത്തുകള്‍ മേ

×