കവിത “ആത്മഗീതം” മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌.

കോപഭാവം മറയ്ക്കുന്നൊരെന്നിലെ- സ്നേഹവാത്സല്യമെല്ലാമറിയുന്ന- എൻറെ ചിന്തകൾക്കൊപ്പം ചരിക്കുന്ന- നല്ല ചങ്ങാതിയായി നീയെത്തുമോ...

എന്റെ പ്രിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ

കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കു എതിരെ കുട്ടി പോലീസിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു നല്ല ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഇ-വായനയിലേക്ക് മിഴികൾ തുറന്ന് അൽ ജാമിഅ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മികച്ച ഇസ് ലാമിക്ക് റഫറൻസ് ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നായ ശാന്തപുരം അൽ ജാമിഅ അൽ ഇസ് ലാമിയ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി വായന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിരുകളില്ലാത്ത ഡിജറ്റൽ വായനക്ക്...IRIS
×