സ്ത്രീയെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയായി കാണുക – ‘പെണ്ണൊരുത്തി’

സ്വയംനിർണയത്തിൽ വ്യതിചലിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കെണികളില്‍ സ്ത്രീ വീണുപോകുന്നത്. ഭർത്താവിനെ വേണ്ടവിധം സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൾ,കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ,അടിമയാകുകയല്ല പ്രത്യുത ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റി അധികാരിയാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്‌

കൈരളി പുണ്യമേ സ്മിത അനില്‍ എഴുതിയ കവിത “ഹരിത വിലാപം”

മാനവജാതികളോരോ പ്രവൃത്തിയിൽ- മാലിന്യമാക്കി നിൻ സംസ്കാരങ്ങൾ മാപ്പ് തന്നീടുക മലയാളഭൂമി നീ- മാതൃസ്നേഹത്തിൽ മറന്നീടുക..

ദൈവത്തിന്‍റെ ഫോണ്‍

ദൈവംത്തെ കണ്ട ആമനുഷ്യനില്ലേ ദൈവത്തിന് ഫോണ്‍സമ്മാനിച്ച ആള്‍ അയാള്‍ അയച്ചുതന്ന മെസേജാ... എന്നിട്ടിത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യാനുംപറഞ്ഞൂ..ഇനി നിങ്ങളും ഷെയര്‍ ചെയ്തോളൂ... വേഗം...

2018ലെ ജെസിബി സാഹിത്യ പുരസ്‌ക്കാര പട്ടികയില്‍ മലയാള സാഹിത്യകാരന്‍ ബെന്യാമിനും

പ്രഥമ ജെസിബി സാഹിത്യപുരസ്‌ക്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 10 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാള സാഹിത്യകാരന്‍ ബെന്യാമിനും ഇടം നേടി.×