ഗസ്റ്റ്‌ അധ്യാപകെര ആവശ്യമുണ്ട്‌ 

ഉഴവൂര്‍ സെന്റ്‌ സ്റ്റീഫന്‍സ്‌ കോളേജില്‍ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്‌, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്‌, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്‌, ഇക്കണോമിക്‌സ്‌, പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്‌, ഫിസിക്‌സ്‌, കെമിസ്‌ട്രി, സുവോളജി, കൊമേഴ്‌സ്‌, എന്നീ വകുപ്പുകളില്‍ ഗസ്റ്റ്‌ അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്‌.

    ×