നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്തുയർന്ന വിദ്യാലയം. മികച്ച പി. ടി.എ കമ്മറ്റിക്കുള്ള പുരസ്‌ക്കാരം മൂച്ചിക്കല്‍ സ്‌കൂള്‍ ടീം ഏറ്റു വാങ്ങി

കേരള സംസ്ഥാന പാരന്റ്‌സ് ടീച്ചേഴ്‌സ് അസ്സോസിയേഷന്‍ കമ്മറ്റി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സര്‍ക്കാര്‍ എല്‍. പി. സ്‌കൂള്‍ പി. ടി. എ കമ്മറ്റിക്കുള്ള പുരസ്‌ക്കാരം എടത്തനാട്ടുകര മൂച്ചിക്കല്‍...

×