പണം നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്ന ഈ വിഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്‍റെ കൂടിയാണ് – ആ എഴുത്തുകാരന്‍റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെങ്കില്‍ ശീലിക്കാം പുതിയ ഭക്ഷണ സംസ്ക്കാരം

ആനയെ തിന്നാനുള്ള വിശപ്പ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തായോ? വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി ആനയേ വരെ തിന്നു കളയും. നാവിൽ കപ്പലോടിക്കാൻ മാത്രം കൊതി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ...

ഷാഹി തുക്‌ട

തെന്നിന്ത്യന്‍ മധുരം മാത്രമല്ല മലയാളിക്കിഷ്‌ടം. സുഖിയനും ഉണ്ണിയപ്പവും കൊഴുക്കട്ടയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്ന അതേ മനസോടെ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ വിഭവങ്ങളും നമുക്ക്‌ പ്രിയപ്പെട്ടതായി. തീര്‍ത്തും ഉത്തരേന്ത്യനായ ചില വിഭവങ്ങള്‍

വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചില ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം ..

നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങള്‍ അടിക്കടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചില ആഹാരങ്ങള്‍ വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പല രോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാവാറുണ്ട്. അത്തരം ആഹാരങ്ങള്‍...

IRIS
×