ഭക്ഷണം

ചായക്കൊപ്പം പഴം പൊരിയും ബീഫ് കറിയും: പാലാ വള്ളിച്ചിറ ചായക്കടയിലെ ചൂടൻ വിഭവം !!

ഈ സ്പെഷ്യൽ വിഭവത്തിന് പുറമേ, ഊണും, കപ്പയും ,നോൺ വെജ് കറികളും ലഭ്യമാണ്. വലിയ ഫുഡ് ബ്രാൻഡുകളും ,ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക ,സ്വന്തം...

×