തായ് കറി നൈറ്റ്‌സുമായി ഗ്രാന്‍ഡ് ഹയാത്ത്

തായ്‌ലാന്റ് രുചികളുടെ വേറിട്ട അനുഭവം ഭക്ഷണപ്രേമികളിലെത്തിക്കാന്‍ തായ് കറി നൈറ്റ്‌സുമായി ഗ്രാന്‍ഡ് ഹയാത്ത് കൊച്ചി ബോള്‍ഗാട്ടി.×