മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ സംഗീത ഉപാസകന്‍: മുരളി അപ്പാടത്ത്

'കോമഡി ഉത്സവം' വേദിയിൽ പല തവണ വന്നിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ആൽബം രംഗത്തും ഷോർട്ട് ഫിലിം, സിനിമാരംഗത്തും തിരക്കുള്ള സംഗീതജ്ഞനായി മാറുമ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിത്തന്നെയാണ് താൻ നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന്...IRIS
×