സാമൂഹ്യ ജീർണതകൾക്കെതിരെ യോജിച്ച മുന്നേറ്റം. വിസ്ഡം കാര യൂണിറ്റ് മുജാഹിദ് സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

സമൂഹത്തില്‍ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മകള്‍ക്കെതിരെ ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുക, സാമൂഹിക സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അനിവാര്യതപൊതു സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രമുഖ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്‍ പി. ഹംസക്കുട്ടി...

IRIS
×