പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ RSS അധീനതയിലുള്ള 125 സ്കൂളുകള്‍ പൂട്ടാനുത്തരവ്, 493 സ്കൂളുകള്‍ നിരീക്ഷ ണത്തില്‍

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ RSS അധീനതയിലുള്ള 125 സ്കൂളുകള്‍ പൂട്ടാനുത്തരവ്, 493 സ്കൂളുകള്‍ നിരീക്ഷ ണത്തില്‍

നീരവ് മോദി 11,400 കോടി രൂപ തട്ടിച്ച പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് ഒരു കാലത്ത് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയും വായ്പ്പയെടുത്തിരുന്നു ;അന്ന് അദ്ദേഹം...

പിഎന്‍ബിയില്‍നിന്ന് 5000 രൂപയാണു ശാസ്ത്രി കാര്‍ വായ്പയെടുത്തത്. പക്ഷേ തിരിച്ചടവു തീരും മുന്‍പേ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ബാക്കി തുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലളിത അവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ തുകയില്‍നിന്നാണു...

പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിന്റെ മുംബൈയിലെ ബ്രാഞ്ച് സിബിഐ അടച്ചുപൂട്ടി

പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിന്റെ (പിഎൻബി) മുംബൈയിലെ ബ്രാഞ്ച് സിബിഐ അടച്ചുപൂട്ടി. വജ്ര വ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ 11,300 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടന്ന മുംബൈയിലെ ബ്രാഡി റോഡ്...

IRIS
×