ഡാളസ്സിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ് വിസ ക്യാമ്പ് വന്‍ വിജയം

ക്യാമ്പില്‍ പങ്കൈടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കേരള അസ്സോസിയേഷന്‍ ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളും കേരള അസ്സോസിയേഷന്‍ ക്രമീരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ് പ്രതിനിധികളായി അശോക് കുമാര്‍. സി ആര്‍ സെന്‍, ദേവേന്ദര്‍...

×