പി എം എ ജബ്ബാറിന് സഫ മക്ക മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുരസ്‌കാരം കൈമാറി.

പി എം എ ജബ്ബാർ റിയാദിലുണ്ടെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ദിവസം തന്നെ സൗദിയിൽ പ്രമുഖ ആരോഗ്യ സേവന ശൃംഖലയായ സഫ മക്ക പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട്...

×