വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുമായി ഡോ. കെ വി ഷൈന്റെ ഹോമിയോ ക്ലിനിക് & റിസർച്ച്സെന്റർ

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി അനേകായിരം രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും രോഗമുക്തിയും നൽകി ഹോമിയോ ചികിത്സാരംഗത്ത് വിജയഗാഥ രചിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ് Dr.K.V.ഷൈൻ DHMS.

    ×