ഞങ്ങൾ ബീഫ് തിന്നും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളും. കാര്യം വന്നാൽ ഞങ്ങളൊന്നാണ്. പക്ഷെ ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടില്ല… മലയാളി ഡാ – മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പ്രേംകുമാറിന്റെ വൈറല്‍ വീഡിയോ

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി
Thursday, August 23, 2018

ഞങ്ങൾ ബീഫ് തിന്നും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ട്രോളും. കാര്യം വന്നാൽ ഞങ്ങളൊന്നാണ്.പക്ഷെ ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടില്ല… മലയാളി ഡാ – മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പ്രേംകുമാറിന്റെ വൈറല്‍ വീഡിയോ.

ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടില്ല…(Absolutely Copyleft)English sub titled version will be out by Today eveningFor WhatsApp version: Hi at 8089890000To know anything about mewww.talktoprem.com

Posted by Prem Kumar on 2018 m. Rugpjūtis 22 d., Trečiadienis

×