50- ൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ (പത്തനംതിട്ട) പുതുക്കുളങ്ങര റോഡിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

rescueteam
Thursday, August 16, 2018

More than 50 family near chengannur puthukalangra road mangalam waiting for help beside varattar river everybody are waiting upstair please help Urgent.

×