ഭാഗ്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരുന്ന മണിപ്ലാന്റ് വീട്ടില്‍ വളര്‍ത്തുന്നതിനും ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, അറിയാം..

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി
Monday, October 29, 2018

ഭാഗ്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരുന്ന ചെടിയായാണ് മണിപ്ലാന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വീടിനകത്തും പുറത്തും ഇത് വളര്‍ത്താറുണ്ട്. ഫെങ്ഷൂയി വിശ്വാസപ്രകാരം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ചെടിയാണിത്.

വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തേക്കാൾ വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സസ്യമായാണ് മണിപ്ലാന്റ് കരുതിപ്പോരുന്നത്. അതിനാൽ വീടിനുള്ളിലും ജോലിസ്ഥലത്തും മണി പ്ലാൻറ് വയ്ക്കുന്നതു ഉത്തമമാണ്.

ഇവ വീട്ടില്‍ വളര്‍ത്തുന്നതിനും ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. തെക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തായി മണിപ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ വടക്ക്‌ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു മണിപ്ലാന്റ് നടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നട്ടാൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ സ്വരചേർച്ചയില്ലായ്മക്കു കാരണമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

കൂടാതെ മണിപ്ലാന്റ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിത്യവും പരിപാലിക്കുക. പുറത്തുനിന്നു ആരെയും ഈ ചെടി മുറിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്.

×