നെല്‍കൃഷിയില്‍ നൂറുമേനി കൊയ്‌ത്‌ വെമ്പിള്ളി പാടശേഖരം

നെല്‍കൃഷി അന്യം നില്‍ക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ നെല്‍കൃഷിയില്‍ നൂറുമേനി കൊയ്‌ത്‌ ഒരു പാടശേഖരം. നാകപ്പുഴയിലെ വെമ്പിള്ളി പാടശേഖരമാണ്‌ വിജയകരമായി നെല്‍കൃഷി നടത്തിവരുന്നത്‌. കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തോളമായി ഇവിടെ നെല്‍കൃഷി...

കുരുന്നുകൾക്ക് കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത ശീലിപ്പിക്കാൻ മൂച്ചിക്കൽ സ്‌കൂളിന്റെ ‘എന്റെ കറി എന്റെ മുറ്റത്ത്’

വില കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചചര്യത്തിൽപച്ചക്കറികള്‍ ജൈവ രീതിയില്‍ വീടുകളില്‍ തന്നെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ച് വിഷ ലിപ്ത പച്ചക്കറികളെ പടിക്കു പുറത്ത് നിര്‍ത്തുക, പച്ചക്കറി ക്യഷിയില്‍ താല്‍പര്യം വളര്‍ത്തി ക്യഷിയില്‍...×