സൃഷ്ടികൾ

സ്വിസ്സ് മലയാളികളായ പത്ത് പേർ എഴുതിയ ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ പത്ത് കഥകൾ അടങ്ങിയ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിന്‍റെ പ്രകാശനം ഒക്ടോബർ 25 ന്...

സുനിൽ പി ഇളയിടം. പ്രസിദ്ധീകരണം ഇന്ദുലേഖ പബ്ളിഷേഴ്സ്. പുസ്തകപ്രകാശനം ഒക്ടോബർ 25 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ( സ്വിസ് സമയം ) പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സക്കറിയ...

×