സൃഷ്ടികൾ

രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയി ജുഡീഷ്യറിക്ക് കളങ്കം ചാര്‍ത്തിയ ന്യായാധിപന്‍ (ലേഖനം)

കോടതിയലക്ഷ്യം' എന്നാല്‍ ഗൗരവമേറിയ കുറ്റമാണ്. കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതിരി ക്കുകയോ കോടതിയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയോ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നത് 'കോടതിയലക്ഷ്യം' എന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റത്തില്‍ പെടുന്നു....

×