ആദ്യം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആള്‍ പണം തിരികെ വാങ്ങാന്‍ കൂട്ടു കൊണ്ടുപോയ ആളെയും മോന്‍സന്‍ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത്രെ ! സാധാരണപോലെ പോലീസും ജനനായകരും സിനിമാക്കാരും പെണ്ണുങ്ങളും ചേര്‍ന്നുള്ള കളിയില്‍...

ആദ്യം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആള്‍ പണം തിരികെ വാങ്ങാന്‍ കൂട്ടു കൊണ്ടുപോയ ആളെയും മോന്‍സന്‍ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത്രെ ! സാധാരണപോലെ പോലീസും ജനനായകരും സിനിമാക്കാരും പെണ്ണുങ്ങളും ചേര്‍ന്നുള്ള കളിയില്‍...

×