എന്‍വിഎസ് പിജിറ്റി 2019 പരീക്ഷയ്‌ക്ക് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ കൂടി, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ്‌ ഓര്‍ക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങള്‍

ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, അസിസ്റ്റന്റ്‌ കമ്മിഷണര്‍, പോസ്റ്റ്‌ ഗ്രാജ്വേറ്റ്‌ ടീച്ചര്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ ആകാന്‍ നിങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്‌ ഇതില്‍ പറയുന്നത്‌.

×