തൊഴില്‍ രംഗത്ത്‌ സ്‌പെയ്‌സ്‌ സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പുകള്‍ക്ക്‌ പ്രാധാന്യം വര്‍ദ്ധിച്ചു – ഡോ. എസ്‌. സോമനാഥ്‌

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജിക്കൊപ്പം തൊഴില്‍ രംഗത്ത്‌ സ്‌പെയ്‌സ്‌ സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പുകള്‍ക്ക്‌ പ്രാധാന്യം വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണിതെന്ന്‌ വിക്രം സാരാഭായ്‌ സ്‌പെയ്‌സ്‌ സെന്റര്‍ ഡയറക്‌ടര്‍ ഡോ. എസ്‌. സോമനാഥ്‌.

IRIS
×