ഭക്ഷണം

മുട്ടയിലെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം ..

ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുടെ സംഭരണകേന്ദ്രം കൂടിയാണ്​ മുട്ട. ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനി​ന്‍റെ അപൂർവമായ മികച്ച ഉറവിടം. പ്രോട്ടീൻ പേശികളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുകയും രക്​തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിരോധ ശേഷി...

IRIS
×