ഭക്ഷണം

മത്തിപ്രേമികള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത ! ഏറെക്കാലമായി കേരള തീരങ്ങളില്‍ ക്ഷാമം നേരിട്ടിരുന്ന മത്തി തിരിച്ചുവരുന്നു; പിടിക്കുന്നതില്‍ കരുതല്‍ വേണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സിഎംഎഫ്ആര്‍ഐ

കൊച്ചി: ഏറെക്കാലമായി കേരളത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ക്ഷാമം നേരിട്ടിരുന്ന മത്തി കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതോടെ ചെറിയ തോതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ തീരങ്ങളിലാണ് ചെറുമത്തികൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ,...

×