ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന്‍ 2019

സിപിഐയ്ക്ക് ആറാം ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് നല്‍കാന്‍ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന് ചിലവ് 5 ലക്ഷം വീതം 150 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കാനുള്ള 7.50 കോടി രൂപ ! നിയമസഭയില്‍...

സി പി ഐയ്ക്ക് ആറാം ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് അനുവദിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രളയാനന്തര കേരളം തുലയ്ക്കാന്‍ പോകുന്നത് 7.5 കോടിയോളം രൂപ.

×