‘റീഗല്‍’: ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ബീവറേജസ് കപ്പുകള്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമുഖ കോഫീ ബ്രാന്റായ റിയല്‍ കോഫീ ഗ്രൂപ്പ്

ഗുണമേന്മ കൊണ്ടും പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം കൊണ്ടും മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കോഫീ ബ്രാന്‍ഡായ റിയല്‍ കോഫീ ഗ്രൂപ്പ്, രുചി വൈവിധ്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ പാനീയ മിശ്രിതങ്ങള്‍ റെഡി മെയ്ഡ് കപ്പുകളായി...

IRIS
×