റിയാദിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഫിയസ്റ്റ ഇന്ന് അരങ്ങേറും

നാടന്‍രുചിയുടെ രസക്കൂട്ടുകളും വിവിധ കലാവിരുന്നുകളും കൂടാതെ മാജിക്ക് ഷോ, പെയിന്റിങ് എക്സിബിഷൻ, പുഡ്ഡിംഗ് മത്സരം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും .വൈകുന്നേരം അസീസിയ നെസ്റ്റോ അങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ...

IRIS
×