നോക്കിയ 2.2 സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍

യഥാക്രമം 6,999 രൂപയും, 7,999 രൂപയുമാണ് നിലവില്‍ ഫോണിന്റെ വില. ജൂണ്‍ 30 വരെ മാത്രമേ ഈ വിലയില്‍ ഫോണ്‍ ലഭ്യമാകൂ

×