സാമൂഹികമായ മാറ്റം തികച്ചും കാലാനുസൃതമാണ്, യാന്ത്രികവും – മുബാറക്ക് കാമ്പ്രത്ത് എഴുതുന്നു

മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ വേട്ടയാടലും കൂടിതാമസിക്കലും ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ഉള്ളത് കരുതിവെച്ച് ഇല്ലായ്മയുടെ ശബ്ദമായാണ് മനുഷ്യൻ നിലനിന്നത്. ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും

തള്ളക്കോഴി ചവിട്ടിയാലും പിള്ളക്കോഴിക്ക്‌ നോവും !

പൂപ്പാറയിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളി മുത്തുവിന്റെ ദാരുണാന്ത്യത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടില്‍ ദേവികുളം ഫോറസ്റ്റ്‌ റെയിഞ്ചില്‍ മാത്രം കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒന്‍പതായി ഉയര്‍ന്നു.

‘വർഗീയത- വിവേചനം എന്ന രോഗവും ചികിത്സയും’: മുബാറക്ക് കാമ്പ്രത്ത് എഴുതുന്നു

മതേതരത്വം എന്നൊന്നില്ല, എന്നാൽ സ്വന്തം മതത്തെ കൂടെ നിർത്തി സമൂഹത്തിൽ സഹവർത്തിതമുള്ള മനുഷ്യനായ് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം, വ്യത്യാസങ്ങളെ എടുത്തുകാണിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കുവാൻ...×