ഭാരതത്തിലെ അപകടവും അതിസാഹസികതയും നിറഞ്ഞ 6 ഹൈവേകള്‍

Saturday, October 27, 2018
alu

അതീവ ദുർഘടവും അതിലേറെ ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര അതിസാഹസികവും. ജീവൻ കയ്യിൽവച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്ര ചിലർക്കൊക്കെ വലിയ ത്രില്ലുമാണ്. മറ്റു വഴികളില്ലാത്തതിനാൽ ആളുകൾക്ക് ഈ ഹൈവേകളെ ആശ്രയിക്കുകയേ മാർഗ്ഗമുള്ളു. അത്തരത്തിലുള്ള ഭാരതത്തിലെ 6 ഹൈവേകളാണ്
ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ചിത്രം 1. ജോജി ലാ പാസ് . ശ്രീനഗര്‍ ലദ്ദാക് ഹൈവേ. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ഉയരം – 3538 മീറ്റര്‍.

ചിത്രം 2. ഖര്‍ദുഗ ഹൈവേ. മുന്‍പ് ചൈനയിലേക്കുള്ള സില്‍ക്ക് ട്രേഡിംഗ് നടന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഹൈവേ എന്ന നിലയില്‍ ഇത് ഗിന്നിസ് ബുക്കില്‍ ഇടം നേടി.

ചിത്രം 3. കിന്നോര്‍ ഹൈവേ. മല പിളര്‍ന്നു നിര്‍മ്മിച്ചത്.

ചിത്രം 4. ലേഹ് – മനാലി ഹൈവേ. നീളം 479 കി.മീ.

ചിത്രം 5. രോഹ്ത്തന്ഗ് പാസ് . ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്‌. ശൈലത്യകാലത്ത് ഈ പാത 6 മാസം വരെ മഞ്ഞു വീഴ്ച്ചമൂലം അടച്ചിടുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ഉയരം – 3979 മീറ്റര്‍.

ചിത്രം 6. ചാന്‍ഗ് ലാ പാസ്. ലദ്ദാക്കില്‍ നിന്നും ലേഹ് പോകാനുള്ള മറ്റൊരു ദുര്‍ഘട പാത. പന്ത്രണ്ടു മാസവും ഇവിടെ മഞ്ഞാണ്.

×