മറ്റു മുന്നണികള്‍ ഏത് തരത്തിലുളള വോട്ടു കച്ചവടം നടത്തിയാലും തന്റെ വിജയം തടുക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ലെന്ന് കുമ്മനം

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Sunday, April 21, 2019

തിരുവനന്തപുരം: മറ്റു മുന്നണികള്‍ ഏത് തരത്തിലുളള വോട്ടു കച്ചവടം നടത്തിയാലും തന്റെ വിജയം തടുക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. മണ്ഡലത്തില്‍ 50 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും കുമ്മനം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതുകൊണ്ട് വോട്ടുമറിക്കുന്നതില്‍ തനിക്ക് ആശങ്ക ഒട്ടുമില്ല. എന്തുമറിച്ചാലും എന്തുകച്ചവടം നടത്തിയാലും കുതിര കച്ചവടം നടത്തിയാലും  ഏതുരീതിയില്‍ നടത്തിയാലും ഒരു കാരണവശാലും തന്റെ വിജയസാധ്യതയെ കുറയ്ക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയുകയില്ലെന്നും മറ്റുമുന്നണികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് കുമ്മനം പറഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തില്‍ തന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും കുമ്മനം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

×