കവിത “സ്മരണകള്‍”മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌ റിയാദ്

Tuesday, February 6, 2018

 

അരുതായ്മകളുടെ ദണ്ഡനമേകാന്‍-

അലസത കാട്ടാത്തറേബ്യയില്‍,

അരുതുകളൊക്കെ കരുതലിനാ-

ണെന്നറിയുകയെതിരു ചരിക്കാതെ.

 

കുചേലനേയും കുബേരനാക്കിയ-

പൊന്നു വിളഞ്ഞിടുമീനാടിന്‍-

ശരികള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കേണം,നാം-

ഇവിടെ വസിക്കണമെങ്കില്‍.

 

അളവില്ലാത്ത സമൃദ്ധികളറകളില്‍-

നിധിയായുള്ളൊരു നാട്ടില്‍നിന്നും,-

കാലിക്കൈകളുമായിവിടെത്തിയ-

വേലക്കാര്‍ നാം പ്രവാസികള്‍.

 

കനവുകള്‍ നിറവാക്കീടും നാടിന്‍-

കനിവുകളേറെ നുകര്‍ന്നില്ലേ!

ക്ഷണിച്ചുവന്നവരല്ലെന്നാലും-

നേട്ടവുമേറെക്കൊയ്തില്ലേ!

 

ഊഷരമാമീ ഭൂമി കനിഞ്ഞൊരു-

ഭാസുരകാലമതോര്‍ക്കേണം.

കഷ്ടം വരുമൊരു നേരത്തും,നാം-

പോറ്റിയ കൈകളെ വാഴ്ത്തേണം.

 

തിരുഗേഹങ്ങള്‍ നിലകൊള്ളുന്നൊരു-

പരിപാവനമാം നാടേ….നിന്നുടെ-

അഭ്യുദയത്തിനു കാംക്ഷിപ്പവരാം-

ഭാരതപുത്രര്‍ ഞങ്ങള്‍…

 

ഇന്നോളം നീയേകിയ തണലിന്‍-

നേരിയ കുറവിനെയോര്‍ത്തല്ലാ,

അന്നം നല്‍കിയ നാടേ ,നിന്നെ –

പിരിയുവതോര്‍ത്താണീ ദുഃഖം…

×