സാഹിത്യം

കേരള കലാ കേന്ദ്രം കമലാ സുരയ്യ ചെറുകഥ അവാര്‍ഡ്‌ ഡോ. ശ്രീരേഖ പണിക്കര്‍ക്ക്‌

സാഹിത്യകാരി കമലാ സുരയ്യയുടെ സ്‌മരണാര്‍ത്ഥം എഴുത്തുകാരികള്‍ക്കായി കേരള കലാകേന്ദ്രം കമലാ സുരയ്യ കള്‍ച്ചറല്‍ സെന്റര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഏഴാമത്‌ കേരള കലാകേന്ദ്രം കമലാ സുരയ്യ ചെറുകഥാ പുരസ്‌ക്കാരം ഡോ....

IRIS
×