ശ്രിയ ശരണിന്റെ വിവാഹത്തില്‍ അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതം ഇല്ലായിരുന്നു

വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ശ്രിയയും റഷ്യക്കാരന്‍ അന്‍ഡ്രി കൊഷിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ വിവാഹത്തില്‍ ശ്രിയ ശരണിന്റെ...

ഫെയ്സ്ബുക്ക്‌ ന്യൂസ് ഫീഡ് മാറ്റം ഉപേക്ഷിച്ചു

ന്യുയോര്‍ക്ക് : ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ന്യൂസ് ഫീഡ് മാറ്റം കമ്പനി ഉപേക്ഷിച്ചു. ആൽഗോരിതത്തിലെ മാറ്റം ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജുകളുടെ, വ്യക്തികളുടെ പോസ്റ്റുകളെ കാര്യമായി...

×