എം.ജി.യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നും ബി എസ്‌.സി ബോട്ടണിയില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക്‌ നേടിയ കൃഷ്‌ണ ഹരിദാസ്‌

2015-2018 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ എം.ജി.യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നും ബി എസ്‌.സി ബോട്ടണിയില്‍ കൃഷ്‌ണ ഹരിദാസ്‌ ഒന്നാം റാങ്ക്‌ നേടി. തൊടുപുഴ ന്യൂമാന്‍ കോളേജ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ്‌ കൃഷ്‌ണ.

PhD (Chemistry) at IISER Bhopal; Walk-in Interview on Dec 19

Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Bhopal has announced a Walk in Interview for admission to the Ph...×