പെണ്ണൊരുത്തി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ട് ആണൊരുത്തന്‍ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണമോ ? അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തെളിവുണ്ടാക്കണോ, തെളിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നതും വിഷയം. പന്തിപ്പോള്‍ പോലീസിന്റെ കോര്‍ട്ടില്‍. ആരാണ്...

ബിഷപ്പ് ആണോ കന്യാസ്ത്രീയാണോ കള്ളം പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽമീഡിയായിലും കാണുന്നതിനപ്പുറം സത്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയുകേം ഇല്ല. മാധ്യമങ്ങളിലൊ സോഷ്യൽ മീഡിയായിലൊ വരുന്നത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന വിശ്വാസവും...

പോലീസിന്റെ ശമ്പളവും അധികാരവും മാധ്യമ വായാടിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ വാലാട്ടിനടക്കാനല്ല. അന്വേഷണം മാധ്യമങ്ങളുടെ വഴിയേ പോകുമ്പോള്‍ ചരിത്രത്തിൽ നമ്പി നാരായണന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നു….!

ഒരാളെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം അപമാനത്തിന്റെയും സംശയത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിലൂടെ നടത്താനും, മാനസികമായി തളർത്താനും, ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും വ്യക്തി ജീവിതവും തകർക്കാനും കേരളത്തിലെ കൂലിയെഴുത്തുകാരുടെ പുറകെനടന്ന പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു. അതാണ്...

പെരുമഴക്കാലം: നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ? – മുരളി തുമ്മാരുകുടി എഴുതുന്നു

പേടിക്കാതിരിക്കുക. ഇതുപോലെ ഉള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ നടുക്ക് പെടുമ്പോള്‍ നമുക്ക് പെര്‍സ്പെക്ടീവ് നഷ്ടപ്പെടും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നമാണ് ഇത്, ഇനി ഇത് ഏറെക്കാലത്തേക്ക് മാറുകയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും....×