എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഇന്ത്യ: വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം- ബഹുജന റാലി കണ്ണൂരില്‍ ഏപ്രില്‍ 11ന്

വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 18 വരെ ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ബഹുജന റാലി ഏപ്രില്‍ 11 ന് കണ്ണൂരില്‍ നടക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി...

×