ബിബ സ്പ്രിങ്ങ് സമ്മര്‍18 അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി
Tuesday, February 13, 2018

പ്രമുഖ വസ്ത്ര ബ്രാന്‍ഡായ ബിബ സ്പ്രിങ്ങ് സമ്മര്‍ തുണിതരങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ‘സ്പ്രിങ്ങ് സമ്മര്‍18’ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളില്‍ നിറങ്ങളിലും പ്രിന്‍റിലും ഡിസൈനുകളിലും എല്ലാം വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ബിബ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ലോകമെങ്ങും അപൂര്‍വമായി മാത്രം വിരിയുന്ന പൂക്കളുടെ ഡിസൈനാണ് ബിബ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈനുകള്‍ അനാര്‍ക്കലിസ്, പെഷ്യായി, കുര്‍ത്താസ്, സ്കേര്‍ട്സ്, ട്യൂണിക്സ് എന്നീ വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് വിപണിയില്‍ എത്തിക്കുന്നത്.

×