എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമാ ചിത്രീകരണം അനുവദിക്കാത്തത്? പ്രതിഷേധവുമായി സംവിധായകൻ അൽഫോൻസ് പുത്രൻ

സംസ്ഥാനത്ത് സിനിമാ ചിത്രീകരണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാത്തതിന് എതിരെ സംവിധായകൻ അൽഫോൻസ് പുത്രൻ. സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനാകുന്നില്ല...

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ടത് നടൻ പൃഥ്വിരാജിന്. സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെട്ടതും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൈവിട്ടതും...

×