കോമാളിയും മുതലാളിയും കൊലയാളിയും മുതല്‍ കയ്യേറ്റക്കാര്‍ വരെ ! കളംനിറയാന്‍ ആലത്തൂരിലെ പെങ്ങളൂട്ടിയും വടകരയിലെ മുരളീരവവും പിന്നെ മിനികൂപ്പര്‍ സഖാവും...

×