തരംഗമായി കുട്ടി ഒടിയന്റെ പോസ്റ്റര്‍

ഒടിയനു വേണ്ടിയുളള കാത്തിരിപ്പാണ് ആരാധകര്‍. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുളളത്. ഇതിനിടെ ചിത്രത്തിന്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയ കുഞ്ഞ്...

×