നെയില്‍ പോളിഷ് റിമൂവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ സൂക്ഷിക്കുക ! നെയില്‍ പോളിഷ് റിമൂവറിന് തീ പിടിച്ച് പത്തൊമ്പതുകാരിക്ക് ഗുരുതര പൊള്ളൽ

മായ എഡ്വാര്‍ഡ്സ് എന്ന പത്തൊമ്പതുകാരിക്കാണ് നെയില്‍ പൊളീഷ് റിമൂവറിന് തീപിടിച്ച് ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റത്. ലണ്ടനിലാണ് സംഭവം

എണ്ണ പാചകത്തിനുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ..

എണ്ണ പാചകത്തിനുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ അളന്നു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയും പുതിയ എണ്ണയും കലർത്തി...×