ഈ അപ്പച്ചന് നവതിയിലും സംഗീതത്തിന്റെ യുവത്വം. വൈറലായി വീഡിയോ

ലിനോ ജോണ്‍ പാക്കില്‍
Tuesday, August 7, 2018

തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം വയസ്സിലും മകനൊപ്പം പാട്ട് പാടി വ്യത്യസ്ഥനാകുന്ന ഈ വൃദ്ധ പിതാവ്, സംഗീതത്തിന്റെ യുവത്വം തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു.

×