സ്വിറ്റ്സർലണ്ടില്‍ വീടുകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണാം…

സ്വിസ് ബ്യൂറോ
Saturday, October 17, 2020

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മാലിന്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിഡീയോയിൽ ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലെ വേസ്റ്റ് പുറന്തള്ളുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു… ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/jXhoXbD0u_0

×