മുഖ്യന്ത്രിക്ക് ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല, നിയമത്തിന്റെ കരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വലിഞ്ഞുമുറുക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നറിയില്ലെന്ന് എം എം ഹസ്സൻ

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Thursday, October 29, 2020

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ശിവശങ്കർ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് സഹായം നൽകിയതെന്ന് എം എം ഹസ്സൻ.

മുഖ്യന്ത്രിക്ക് ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ലെന്നും നിയമത്തിന്റെ കരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വലിഞ്ഞുമുറുക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നറിയില്ലെന്നും ഹസ്സൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും രാജിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി കേരളപ്പിറവി ദിനം യുഡിഎഫ് വഞ്ചനാ ദിനമായി ആചരിക്കും.

വാർഡ് തലത്തിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്താനാണ് യുഡിഎഫ് തീരുമാനം. രണ്ട് ലക്ഷം പ്രവർത്തകർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഹസ്സൻ അറിയിച്ചു.

×