എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Tuesday, June 30, 2020

തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥാണ് പി.ആർ ചേമ്പറിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലം അറിയാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തി.

പി.ആർ.ഡിയുടെ ആപ്പ് വഴിയും കൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേക പോർട്ടൽ വഴിയും ഫലം അറിയാം. സഫലം 2020 മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും ഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തവണ 4.22 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. കൊവിഡ് കാരണം രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ജൂൺ ഒന്നിന് മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങുകയും 22 ന് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ജൂൺ 30ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

×