എം ജി സർവകലാശാല എം എസ്‌സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ജിൻസി ജോളി

സാബു മാത്യു
Tuesday, October 1, 2019

മൂവാറ്റുപുഴ:  മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല എം എസ്‌സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജിൻസി ജോളി. കല്ലൂർക്കാട് തെന്നാന ജോളി ജോണിന്റെയും ലിസ്സി ജോളിയുടെയും മകളാണ്.

×