എറണാകുളം കരയോഗം വേദാന്ത പഠന ക്ലാസ് ശനിയാഴ്ച

സുഭാഷ് ടി ആര്‍
Friday, February 14, 2020

കൊച്ചി: എറണാകുളം കരയോഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ ആർ നമ്പ്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേദാന്ത പഠന (ഉദ്ധവോപദേശം) ക്ലാസ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക്.

×