പ്രമുഖ മസാല നിർമാണ കമ്പനി ആയ ഫുഡ്‌ജിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു

റെജി നെല്ലിക്കുന്നത്ത്
Wednesday, January 20, 2021

ഡല്‍ഹി: പ്രമുഖ മസാല നിർമാണ കമ്പനി ആയ ഫുഡ്‌ജിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം മംഗോൾപുരിയിൽ മാനുവൽ മലബാർ ജ്വല്ലറി ചെയര്മാന് മാനുവൽ നിർവ്വഹിച്ചു.

×