പ്രണയം

Monday, February 15, 2021

ജനുവരിയുടെ കുളിരിൽ
വെയിൽ വിരിച്ച വലയിൽ
ഞാൻ പറയും
ഈ തണലെനിക്കു വേണ്ട!!
തണലായ് …. . കുളിരായ് …
പടരുന്ന ഉങ്ങിനോടാണ്
,
അതെ ;
നിന്നോട് തന്നെയാണ്
നിന്നോട് മാത്രമാണ്
പ്രണയം

ഈ തണലെനിക്കു വേണ്ട

വരുംവരായ്കകളില്ലാത്ത
വീൺ വാക്കുകൾ

വിടുവായത്തം

അതു തന്നെ

ഇനി വരാനുള്ളത് വേനൽ

വേരുകൾ വെള്ളം തേടിപ്പോകുന്ന
പകലുകൾ

ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന
രാത്രികൾ

വിയർത്തു തീരുന്ന
വരണ്ട വേനൽ

വരാനിരിക്കുന്ന
ആ ഉഷ്ണകാലത്ത്
സൂര്യൻ തിളച്ചു മറിയുമ്പോൾ
ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്ന് പോകുമ്പോൾ

അന്ന്;
ആഴത്തിലെവിടെയോ
ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയ വേരിൻ്റെ
അഗാധഗർത്ഥത്തിലൊരു തുള്ളി
വെള്ളത്തിനാൽ നീ
പൂത്തു തളിർത്തു

തണലേകി നിൽക്കവെ

ഞാൻ;
നിന്നിലേക്കോടിയെത്തും

ഞാൻ തേടിയെത്തും
കുളിർ തേടിയെത്തും

നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും

നിൻ്റെ കുളിരി നെ കുറിച്ച്
തണലിനെ കുറിച്ച്
വാചാലനാകും..
….
വെയിൽ വിരിച്ച വലയിൽ
പെടാതെ
ഉങ്ങേ ….
നിന്നോടുള്ള പ്രണയം
ഞാൻ തുറന്ന് പറയും

 

പ്രമോദ് പള്ളിപ്പുറം,പട്ടാമ്പി

×