കേരളം

മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു

സമദ് കല്ലടിക്കോട്
Wednesday, August 4, 2021

ജൈവകൃഷിയെപ്പറ്റി എന്താ ഇത്ര പഠിക്കാൻ? എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ജൈവകൃഷിയെന്നാൽ ജീവൻ്റെ കൃഷിയാണ്. മണ്ണിൽ കൃഷിയെ ചെയ്യും മുമ്പ് മനസ്സിൽ കൃഷിയുണ്ടാകണം. എന്നു പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം.

പുല്ലും പൂസാറ്റയും പശുവും ശിശുവും നായും നരിയും നരനും നാരിയും ഒന്നിൻ്റെ തൻ്റെ വകഭേദങ്ങളാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. അതിനുപകരിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കോഴ്സ്. അതിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതാകട്ടെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശിഷ്യ സമ്പത്തുള്ള കെ.വി.ദയാൽ എന്ന ഒരു യോഗിവര്യനുമാണ്.

ചേർത്തലയിലെ ചൊരിമണലിൽ ഒരു വനം സൃഷ്ടിച്ച് അതിലൊരു ആശ്രമ തുല്യ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹവും കേരളത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ ജൈവകർഷകരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ കോഴ്സിൽ ജൈവകൃഷി മാത്രമല്ല ഒരുവനെ ജൈവ മനുഷ്യനാക്കാൻ കൂടി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.

ജൈവകൃഷിയെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നതു് : കറച്ചു ചാണകവും ചാരവും ചവറും ഒക്കെയായി നടത്തുന്ന കൃഷിയല്ലേ എന്നായിരിക്കും! കുറച്ചു നാൾ മുമ്പു വരെ ഇവിടെ പലരും ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പാരമ്പര്യ കൃഷിരീതിയാണിത്.

പിന്നീട് അത് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയായി മാറി. ശാസ്ത്രീയമെന്നാൽ രാസവളങ്ങളും, കള – കുമിൾ – കീടനാശിനികളായി കുറെ വിഷ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനും യന്ത്രവും ചേർന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്ന കൃഷിയെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയെന്നു പറയുന്നു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർഷങ്ങളായി നടത്തിവരുന്ന “സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഓർഗാനിക്ക് ഫാമിംഗ് ” എന്ന കോഴ്സിൽ ചേർന്നു പഠിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ (DLL – Department of Life Long Learning) എത്തുന്ന ആദ്യ 30 പേർക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌: 8301000560, 9947569533.

×